• 070-297 60 03
  • 070-297 29 77
  • info@fysiocenternord.se
  • Mån - Fre: 08:00 - 16:00

Fysisk aktivitet på recept – FaR

Nu kan vi skriva ut fysisk aktivitet på recept (FaR) på Fysiocenter Nord! Fysisk aktivitet på recept kan du få som behandling och/eller komplement till annan behandling. Du kan läsa mer på 1177.se samt Region Västerbottens hemsida:

https://www.1177.se/Vasterbotten/liv–halsa/traning-och-fysisk-halsa/far–fysisk-aktivitet-pa-recept/

https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/levnadsvanor/fysisk-aktivitet

På Region Västerbottens hemsida hittar du även aktivitetskatalogen där du kan se vilka aktiviteter som finns i regionen och vilka aktörer som har genomgått FaR-ledarutbildning och således har extra kunskap om träning vid olika besvär (en del ger även rabatt om du har fått ett recept).