• 070-297 60 03
  • 070-297 29 77
  • info@fysiocenternord.se
  • Mån - Fre: 08:00 - 16:00

Krav på munskydd borttaget

Krav på att använda munskydd vid besök är nu borttaget. Du kan använda munskydd om du vill och om du önskar att vi använder munskydd så gör vi det.

Följande besöksregler gäller fortfarande:

Alla besökare ska fortsatt iaktta god handhygien och hålla avstånd till andra besökare.

Vid besök hos oss ska du vara frisk och symptomfri. Vid sjukdom kan du komma på ditt besök när du är frisk och varit feberfri i minst 2 dagar. Vid konstaterad covid-19 så ska du även stanna hemma i minst 7 dagar. Om du har haft nära kontakt med någon som har covid-19 ska du vara särskilt uppmärksam på symtom under 14 dagar samt noga överväga om du kan flytta fram ditt besök.